Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

16 HAZİRAN 2023, CUMA
08:30-12:00 ERAS HEMŞİRELERİNE YÖNELİK TEMEL KURS
08:30-09:00 ERAS: Tarihçe ve Felsefe
09:00-09:30 ERAS Ekibinde Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları
09:30-10:30 Hemşirelik İle İlgili Bazı Ögelere Detaylı Bakış
  * Açlık - Preoperatif Oral Karbonhidrat Yüklemesi
* Postoperatif Ağrı Yöntemi
* Postoperatif Erken Beslenme ve Mobilizasyon
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 ERAS Uygulamalarının Hemşirelik İş Yüküne Etkisi
11:15-11:45 ERAS Hemşireliğinde Dünya Örnekleri ve Gelecekteki Beklentiler
11:45-12:00 Sorular ve Genel Değerlendirme
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-13:30 Kongre Açılış Töreni
13:30-14:00 KONFERANS
14:00-15:30 PANEL 1
  * Ameliyat Stresi ve ERAS İle Kontrolü
* Anestezi Kanser İlişkisinin Sorgulanması
* ERAS Rehberlerindeki Kanıtlar Yeterli mi?
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL 2
  * Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi
* Ağrının Multimodal Yönteminde ERAS Perspektifi
* Prehabilitasyon
17:30-18:30 Serbest Bildiri Oturumu
17:30-19:00 PABMOS Çalışması Değerlendirme Toplantısı
17 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
08:00-09:00 Serbest Bildiri Oturumu
09:00-10:30 PANEL 3: Güncel Durum
  * Bulantı ve Kusma Yöntemi
* Barsak Temizliği
* Opioid Kullanımı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 PANEL 4
  * Postoperatif İleus Süresini Kısaltmak
* Hızlı Derlenme İçin Yapılması Gerekenler
11:45-12:30 UYDU Sempozyum
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 PANEL 5
  * İmplementasyon ve Engeller
* ERAS'ın Maliyetlere Etkisi
* ERAS'ın Klinik Sonuçlara Etkisi ve Yorumu
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL 6
  * Cytoredüksiyon Ameliyatlarında ERAS Uygulanabilir mi?
* Acil Cerrahide ERAS
* ERAS Rehberlerinde Yenilikler
17:00-18:30 Serbest Bildiri Oturumu
17:30-19:00 PABMİKS Çalışması Değerlendirme Toplantısı
18 HAZİRAN 2023, PAZAR
08:00-09:00 Serbest Bildiri Oturumu
09:00-10:30 PANEL 7: ERAS ve Beslenme
  * Oral Suplemanların Uygun Kullanımı
* Kanser Cerrahisinde immünonütrisyon
* ERAS Çağında Perioperatif Beslenme
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 PANEL 8: Teknoloji ve ERAS
  * Minimal İnvaziv Cerrahi
* Giyilebilir Teknoloji
* Topikal Hemostat ve Sızdırmazlık Ürünlerinin ERAS’a Katkısı
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 PANEL 9:ERAS Sonuçları Etkiledi mi?
  * Jinekoloji
* Ortopedi
* Üroloji
* Kalp Cerrahisi
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Yuvarlak Masa: Pratik Uygulamada Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri
17:30-18:00 Kapanış Oturumu ve Ödül Töreni

 

Kongremize Kalan Süre Kayıt Ol x