Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

16 HAZİRAN 2023, CUMA
08:30-12:00 ERAS HEMŞİRELERİNE YÖNELİK TEMEL KURS
  Kurs Yöneticileri: Azize Karahan, Gökçen Aydın Akbuğa
08:30-09:00 ERAS: Tarihçe ve Felsefe - Haldun Gündoğdu
09:00-09:30 The Tasks and Responsibilities of the Nurse in ERAS Team - Vicki Morton
09:30-10:30 Hemşirelik ile İlgili Bazı Ögelere Detaylı Bakış
  * Açlık - Preoperatif Oral Karbonhidrat Yüklemesi - Dilek Aktaş
* Postoperatif Ağrı Yönetimi - Süheyla Karadağ Erkoç
* Postoperatif Erken Beslenme ve Mobilizasyon - Kübra Yılmaz
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-11:15 ERAS Uygulamalarının Hemşirelik İş Yüküne Katkısı - Gülay Yazıcı
11:15-11:45 World Examples in ERAS Nursing and Future Expectations - Angie Balfour
  Sorular ve Genel Değerlendirme
12:00-13:00 Öğle Arası
13:00-13:30 Kongre Açılış Töreni - Haldun Gündoğdu
13:30-14:00 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Haldun Gündoğdu
* Medeni Olmaya Dair - Aydın Yağmurlu
14:00-15:30 PANEL 1
  Oturum Başkanları: Serdar Karaca, Aysun Yılmazlar
* Ameliyat Stresi ve ERAS ile Kontrolü - Cumhur Yeğen
* Anesthesia and Cancer - Anoushka Afonso
* Should ERAS be the standart way of care? - Hans de Boer
15:30-15:50 Kahve Arası
15:50-16:50 PANEL 2
  Oturum Başkanları: Zerrin Özköse Şatırlar, Aygen Türkmen
* Hedefe Yönelik Sıvı Tedavisi - Fevzi Toraman
* Ağrının Multimodal Yönetiminde ERAS Perspektifi - Menekşe Özçelik
16:50-17:30 UYDU SEMPOZYUMU 1:
Perioperatif Hasta Kan Yönetimi Poliklinikleri ve Faydaları
Oturum Başkanı: Neslihan Alkış
Konuşmacılar: Serdar Günaydın, Serkan Ertugay
17:30-19:00 PABMOS Çalışması Değerlendirme Toplantısı
(Projede görevli araştırmacılara açıktır.)
17 HAZİRAN 2023, CUMARTESİ
08:00-09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: İsmail Gömceli, Bahadır Osman Bozkırlı
SB-01 Jinekoloji Ameliyatlarında ERAS Uygulamalarının, Rutin Protokollerle Karşılaştırılması
Nihan Aydın Güzey, Esra UYAR Türkyılmaz, Elif Kurt, Namık Özcan, Ayşe Filiz Yavuz, Şemsi Mustafa Aksoy
SB-02 Ankara Tıp Kolorektal ERAS Protokolüne Uyum Oranlarının Hasta Sonuçlarına Etkisi
Süheyla Karadağ Erkoç, Menekşe Özçelik, Fatih Kurt, Ezgi Yıldırım, Sevda Ünver, Şiyar Ersöz, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol, Neslihan Alkış
SB-03 Ankara Tıp Kolorektal ERAS Protokolü Uyguladığımız Hastalarda Robotik Cerrahi Deneyimimiz
Fatih Kurt, Ahmet Cem Ceran, Sevda Ünver, Süheyla Karadağ Erkoç, Menekşe Özçelik, Mehmet Ali Koç, Cihangir Akyol, Neslihan Alkış
SB-04 Kalp Cerrahisinde Nütrisyonel Değerlendirme Ve Yönetiminin Klinik Sonuçlara Etkisi
Okay Güven Karaca, Zülfiye Erbaş, Erdal Şimşek, Ayşegül Özgök, Dilek Kazancı, Serdar Günaydın
SB-05 Ameliyat Olan Hastalarda Refleksoloji Hareketlilik Düzeyini Etkiler Mi? : Erken Mobilizasyonun Teşviki Örneği
Nilgün Özbaş, Nilay Şahan, Erbil Aydın
09:00-10:30 PANEL 3: Güncel Durum
  Oturum Başkanları: Pakize Kırdemir, Kemal Yandakçı
* Postoperatif Bulantı Kusma - Başak Akça
* Barsak Temizliği - Cihangir Akyol
* Current Status for Opioid Use - Michael Grant
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:45 PANEL 4
  Oturum Başkanları: Leyla İyilikçi, Ömer Alabaz
* Postoperatif İleus Süresini Kısaltmak - Bahadır Osman Bozkırlı
* Hızlı Derlenme için Yapılması Gerekenler - Kemalettin Koltka
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU 2:
3-2-1 Sugawake ile Gözünü Aç...
Oturum Başkanı: Neslihan Alkış
Konuşmacı: Zerrin Özköse Şatırlar
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 PANEL 5
  Oturum Başkanları: Neslihan Alkış, Zafer Utkan
* Remote Monitoring of the Postoperative Patient- Oscar Díaz Cambronero
* Cost Reduction and Economic Benefits of ERAS - Medhat Shalabi
* ERAS in the Pocket - Nawwar Al-Attar
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 PANEL 6
  Oturum Başkanları: Cüneyt Kayaalp, Metin Ercan
* Cytoredüksiyon Ameliyatlarında ERAS Uygulanabilir mi? - Ekrem Ünal
* Acil Cerrahide ERAS - Mehmet Eryılmaz
* ERAS Rehberlerinde Yenilikler - Sertaç Ata Güler
17:30-18:30 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Azize Karahan, Sertaç Ata Güler
SB 06 Bariatrik Cerrahi Hastalarına Uygulanan Mobilizasyon Programının Gastrointestinal Komplikasyonları Önlemeye Etkisi
İnci Kırtıl, Nevin Kanan, A. Bora Karip
SB 07 Hemşirelerin Nütrisyonel Bakıma Yaklaşımları
Nebihat Tekin, Nursel Vatansever
SB 08 Hemşirelik Perspektifiyle ERAS Protokolüne Uyum ve Uygulanmasının Önündeki Engeller
Kübra Yılmaz, Gökçen Aydın Akbuğa
SB 09 Sağlık çalışanlarının istemsiz perioperatif hipotermi hakkındaki bilgi ve uygulamaları
Özlem Şahin Akboğa
SB 10 Türkiye’de Hemşirelik Alanında ERAS Protokolü Uygulamaları ile Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Gülseren Maraş, Yeliz Sürme
SB 11 Cerrahi Hemşirelerinin Hastadaki Cerrahi Stresi Tanılama Ve Azaltma Yöntemlerinin Belirlenmesi: Kalitatif Bir Araştırma
Özlem Şahin Akboğa Sevda Fırat
17:30-18:30 PABMICS Çalışması Değerlendirme Toplantısı
(Projede görevli araştırmacılara açıktır.)
18 HAZİRAN 2023, PAZAR
08:00-09:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 3
Oturum Başkanları: Menekşe Özçelik, Çiğdem Yıldırım Güçlü
SB-13 Preoperatif Dönemde Demir Eksikliği Anemisi Olan Koroner Arter Baypas Hastalarında İntravenöz Demir Tedavisi
Yeşim Kökoğuz Sert, Ahmet Onat Bermede, Ayşegül Güven, Mehmet Köroğlu
SB-14 Türkiye’deki Anestezi Asistanlarının Sezaryen Ameliyatlarında ERAS Protokolleri Farkındalığının Değerlendirilmesi
Zeliha Dedebağı, Eyyüp Sabri Özden, Mustafa Soner Özcan, Filiz Alkaya Solmaz, Pakize Kırdemir
SB-15 ERAS Protokolü Uygulanan Kardiyak Cerrahi Hastalarında Postoperatif Bulantı-Kusmada Anestezi İdamesinin Rolü
Aslıhan Aykut, Nevriye Salman, Zeliha Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Serdar Günaydın
SB-16 Kolorektal ERAS’ta Quadratus Lumborum Bloğu Spinal Analjeziye Alternatif Olabilir Mi?
Fatih Kurt, Süheyla Karadağ Erkoç, Ahmet Cem Ceran, Menekşe Özçelik, Sevda Ünver, Mehmet Ali Koç, Şiyar Ersöz, Cihangir Akyol, Neslihan Alkış
SB-17 Sezaryenda Hastayı Aktif Olarak Isıtmanın Anne ve Yenidoğan İyilik Haline Etkileri
Dilek Talhaoğlu, Mürüvvet Başer, Mahmut Tuncay Özgün
09:00-10:30 PANEL 7: Teknoloji ve ERAS
  Oturum Başkanları: Kaya Yorgancı, İsmail Cinel
* Implementation and Barriers
* Minimal İnvaziv Cerrahi - Eren Ersoy
* The effects of topical hemostatic and tissue-sealing agents to ERAS - Nawwar Al Attar
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:30 PANEL 8: ERAS ve Beslenme
  Oturum Başkanları: Osman Abbasoğlu, Yusuf Özoğul
* Oral Suplemanların Uygun Kullanımı - Mutlu Doğanay
* Kanser Cerrahisinde İmmünonütrisyon - İsmail Gömceli
* ERAS Çağında Perioperatif Beslenme - Sadık Kılıçturgay
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 PANEL 9: ERAS Sonuçları Etkiledi mi?
  Oturum Başkanları: Ömer Kurtipek, Erdal Şimşek
* Jinekoloji - Medhat Shalabi
* Ortopedi - Hakan Kocaoğlu
* Üroloji - Evren Süer
* Kalp Cerrahisi - Serdar Günaydın
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 YUVARLAK MASA: Pratik Uygulamada Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Moderatör: Mustafa Aksoy
Panelistler: Mustafa Demiröz, Erol Aksoy, Sevda Ünver
17:30-18:00 Kapanış Oturumu