Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

Ana Konu Başlıkları

  • Fizyopatoloji-Felsefe
  • Perioperatif İnflamasyon
  • ERAS Protokollerinde Hemşirenin Yeri
  • Preoperatif Eğitim ve Hazırlık
  • Malnütrisyonun Cerrahi Sonuçlara Etkisi
  • Preoperatif Optimizasyon
  • Prehabilitasyon
  • Perioperatif Sıvı Yönetimi
  • Nöromonitorizasyonun Yeri
  • Multimodal Ağrı Yönetimi
  • Perioperatif Nütrisyon Tedavisi
  • Multimodal Analjezi
  • Postoperatif Bulantı ve Kusmanın Doğru Yönetimi
  • Perioperatif İmmünonütrisyonda Güncel Durum
  • Postoperatif İleusun Modern Yönetimi
  • Oral Nütrisyonel Suplemanların Doğru Kullanımı
  • Mekanik Barsak Temizliğindeki Güncel Durum
  • ERAS Merkezi Nasıl Olunur?
  • ERAS İmplementasyonu
  • ERAS Önündeki Engeller
  • Ortopedi Alanında ERAS
  • Toraks Cerrahisinde ERAS
  • Kardiyovasküler Cerrahide ERAS
  • Üroonkolojide ERAS
  • Jinekolojik Ameliyatlarda ERAS
  • Metabolik Cerrahide ERAS
  • Yaşlılarda Cerrahi
  • Acil Cerrahide ERAS
  • ERAS Sonuçları
  • Maliyet Analizleri
  • Laparoskopik Cerrahinin ERAS Sonuçlarına Etkisi
  • Robotik Cerrahinin ERAS Sonuçlarına Etkisi
  • Kanser Tedavisinde ERAS’ın Uzun Dönem Sonuçlarına Etkisi
  • Hasta Kan Yönetimi (PBM) ERAS’a ne Katar?
  • Preoperatif Anemi
  • Postoperatif Kognitif Disfonksiyon
  • Postoperatif Deliryum
  • ERAS Protokollerini Etkileyecek Yenilikler
  • Rehberler Gerçekten Yol Gösterici mi?
  • Akılcı İlaç Kullanımı
Kongremize Kalan Süre Kayıt Ol x