Davet

DAVET

Çok Değerli Sağlık Çalışanları,

ERAS Derneği kendi alanına giren bütün konularla ilgili çeşitli bilimsel etkinlikler yaparak, bir yandan farkındalığı artırmaya çalışırken, diğer taraftan da hızla uygulamaya konulan yenilikleri ve gelişmeleri de paydaşları ile birlikte tartışmaya ve değerlendirmeye devam ediyor.

İki yıl önce pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizi bu yıl yüzyüze ve farklı bir ortamda yapmayı planladık. 30 Nisan – 3 Mayıs 2023 tarihlerinde KKTC’nin Girne şehrinde, Acapulco Kongre Merkezi‘nde ve yine uluslararası katılımlı olarak yapmak üzere hazırlıklarımızı sürdürdüğümüzü paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çok sayıda uluslararası bilim insanın da katılacağı kongrenin tamamında eşzamanlı Türkçe-İngilizce-Türkçe çeviri olacak ve bilimsel kurulun yeterli bulduğu bütün çalışmaların sözlü olarak sundurulmasına gayret edilecektir.

Ayrıca Yönetim kurulumuzun bu kongremizde sözlü olarak sunulan ve jüri değerlendirmesinde ilk 3 sırayı alan bildirileri ödüllendirmeye karar verdiğini duyurmanın mutluluğu ile Yavru Vatan’da sağlıkla birlikte olmayı ümit ediyorum.

R. Haldun Gündoğdu
ERAS Türkiye Derneği YK Başkanı

Kongremize Kalan Süre Kayıt Ol x